Medlem af Dansk Psykolog Forening Aut. psykolog i Århus Tina Krog,
specialist i psykoterapi og klinisk psykologi
Tilbage

Depression/tristhed

Via samtaleterapi kan jeg hjælpe dig med at få indsigt i, hvorfor du har udviklet en depression eller en tilstand af nedtrykthed.

Vi arbejder endvidere mod at øge din forståelse for, hvorfor du ikke kan komme ud af den ubehagelige tilstand.

At du får denne indsigt er væsentlig, så du kan forandre dit nuværende ubehag - og forebygge tilbagevendende depressioner og nedtrykthed.

I samtalerne arbejder vi med dine negative tanker og din negative selvopfattelse, så du får mere realistiske tanker og forestillinger.

Målet med samtalerne er, at du igen bliver i stand til foretage dig de ting, som du kunne tidligere, og at du igen kan føle glæde. Det er også et mål, at du skal blive i stand til at takle belastninger i fremtiden.

En del mennesker oplever i perioder energiforladthed, en følelse af uoverkommelighed og nedtrykthed. For nogle mennesker udløses tilstandene af belastninger, for andre er de årstidsbestemte. I nogle tilfælde er ovennævnte symptomer tegn på depression.

Udover de nævnte symptomer kan den deprimerede lide af meningsløshed, nedsat lystfølelse, nedsat evne til at koncentrere sig, hukommelsesproblemer, søvnforstyrrelser, nedsat selvtillid/selvværd, dårlig samvittighed/selvbebrejdelser, nedsat appetit samt bekymringstendens.

Deprimerede personer har oftest et meget negativt billede af sig selv. De oplever sig selv som værende værdiløse, inkompetente, svage, besværlige m.v. De har ofte manglende tro på, at tingene kan forandres.

Psykolog Tina Krog Århus C

Psykolog Tina Krog - Ryesgade, 9, 2.th.- 8000 Aarhus C - Tlf. 6133 9324 - psykolog@tinakrog.dk
Individuel terapi, par-terapi, gruppeterapi, supervision og coaching