Medlem af Dansk Psykolog Forening

Aut. psykolog i Århus Tina Krog,
specialist i psykoterapi og klinisk psykologi

Tilbage

 

 

 

 

Krise og Sorg

Hvis du er i en krise eller sorg, kan jeg hjælpe dig med håndtere omvæltningen og bearbejde de voldsomme følelser og kaotiske tanker, som fylder dig.

Du kan få skabt overblik over det, som opleves som kaotisk og få hjælp til at finde en mening i krisen.

På den måde kan du igen få kontakt til dine stærke sider og blive rustet til at håndtere fremtidige udfordringer og belastninger.

Ordet krise betyder en afgørende vending eller en pludselig forandring. Man skelner mellem livskrise og akut krise.  

Livskrisen kan bl.a.udløses af:
- Flytte hjemmefra - Blive forældre - Påbegynde uddannelse eller job - Pensionering

Den akutte krise kan udløses af mange forskellige belastende begivenheder f.eks:
- Alvorlig sygdom - Problemer i parforholdet - Dødsfald eller alvorlig sygdom hos de nærmeste - Trusler på livet eller udsættelse for vold - Arbejdsløshed

Når krisen er udløst af et tab, er der tale om sorg. I forbindelse med sorg er savnet den fremtrædende følelse.

En person i krise eller sorg kan være plaget af desorientering, kaos, opgivenhed, nedtrykthed, meningsløshed, fjendtlighed, søvnløshed og angst.

Fysiske symptomer i form af f.eks. hovedpine, smerter og hjertebanken er almindelige i forbindelse med krise og sorg.

Psykolog Tina Krog Århus C

Psykolog Tina Krog - Ryesgade, 9, 2.th.- 8000 Aarhus C - Tlf. 6133 9324 - psykolog@tinakrog.dk
Individuel terapi, par-terapi, gruppeterapi, supervision og coaching